สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สขร.ธ.ค.2564

สขร.พ.ย.2564

สขร.ต.ค.2564

สขร.ก.ย.2564

สขร.ส.ค.2564

สขร.ก.ค.2564

สขร.มิ.ย.2564

สขร.พ.ค.2564

สขร.เม.ย.2564

สขร.มี.ค.2564

สขร.ก.พ.2564

สขร.ม.ค.2564

สขร.ธ.ค.2563

สขร. พ.ย.2563

สขร.ต.ค.2563

สขร.ก.ย.2563

สขร.ส.ค.2563

สขร.ก.ค.2563

สขร.มิ.ย.2563

สขร.พ.ค.2563

สขร.เม.ย.2563

สขร.มี.ค.2563

สขร.ก.พ.2563

สขร.ม.ค.2563

สขร.ธ.ค.2562

สขร.พ.ย.2562

สขร. ต.ค.2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562

เมษายน 2562

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Share:

Author: admin