ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

เลขที่ 118 หมู่ 1 บ้านสีชมพู

ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก

จังหวัดนครพนม 48110

โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙

โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙

ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@sichomphusao.go.th , 6480705@dla.go.th

 

admin

Share: