ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เลขที่ 118 หมู่ 1 บ้านสีชมพู
ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙
โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙

ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@sichomphusao.go.th , 6480705@dla.go.th

 

Share: