ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เลขที่ 118 หมู่ 1 บ้านสีชมพู
ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙
โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙
E-Mail 6480705@dla.go.t

 

Share:

Author: admin