พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565. เวลา11.40-12.00น.

นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

1.อบต.พิมานในฐานะศูนย์จัดการเครือข่าย

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย12 อปท.

3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรับรู้ปรับตัว

ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

Share: