วันศุกร์ ที่19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพูโดยมีนางเพ็ญนภา วงค์ขวาหูม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพู เป็นผู้กล่วรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพู

Share: