โครงการแข่งขันกีฬาตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566🌸🌸🌸🌸🌸
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
นำโดยนายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสีชมพู ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โดยมีนายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
😊🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Admin

Share: