วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา.09.00น นายเศรษฐสิริ คำคนชื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


Admin

Share: