ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9:30 น. นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานเปิด พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศพด.สังกัด อบต.สีชมพู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Admin

Share: