หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

Share:

Author: admin