ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดร้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำไต
Share:

Author: admin