ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการจัดซือจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)
admin

Share: