วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น นายเศรษฐศิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มอบหมายให้ นางสุรีรัตน์ จิตวัฒนตระกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: