วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นำโดย นายเศรษฐศิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณหอประชุมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม

admin

Share: