วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. . องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นำโดย นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สีชมพู พร้อมด้วย นางสาวอาภัสรา พรมอิน นักวิซาการสาธารณสุข จ่าเอกพูนทรัพย์ น้อยสีมุม เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนอง หญ้าปล้อง และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลสีชมพู ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

admin

Share: