Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายเศรษฐสิริ ดำคนชื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลสีชมพู พร้อมด้วย กำนันตำบลสีชมพู ผู้ใหญ่ข้าทุกหมู่บ้าน และประชาชนตำบลสีชมพู เช้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร โครงการตรวจการของคณะสงฆ์ อำเภอนาแก ณ วัดกัณทิศรีวราราม หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐสิริ ดำคนชื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลสีชมพู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสีชมพู ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. ณ วัดป่าเรื่องชัย หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรม 5ส. ณ วัดกัณทิศรีวราราม หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. . องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นำโดย นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สีชมพู พร้อมด้วย นางสาวอาภัสรา พรมอิน นักวิซาการสาธารณสุข จ่าเอกพูนทรัพย์ น้อยสีมุม เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนอง หญ้าปล้อง และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลสีชมพู ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการรณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...