วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐสิริ ดำคนชื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลสีชมพู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสีชมพู ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. ณ วัดป่าเรื่องชัย หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

admin

Share: