วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสุรีรัตน์ จิตวัฒนตระกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

admin

Share: