📣วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา09.30น.📣 นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง ประจำปีการศึกษา2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชุมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: