วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอนาแก ที่ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สีชมพู เพื่อแนะนำวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ร้ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

admin

Share: