วันที่27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยนายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสีชมพู ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลสีชมพู ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยมีนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

admin

Share: