วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยนายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เข้ารับ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ ผ่านดีเยี่ยม ณ .ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่ )

admin

Share: