วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดย นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสีชมพู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและประชาชนชาวตำบลสีชมพูเข้าร่วมโครงการประเพณีสรงน้ำพระวัดถ้ำช้าง ณ ถ้ำช้าง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

admin

Share: