ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสนี้นายเศรษฐสิริ คำคนชื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานในพิธี

admin

Share: